" /> Контакти - DIVA ZONE
  • 0877 30 76 77
  • office@divazone.bg
  • Чителище Младост, в градинката зад пазарчето до метростанция Младост 1
  • Общински Културен Институт ″Красно село″, бул. Цар Борис III 41
  • Студентски дом, пл. Народно събрание 10, зала 402